• Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Trung tâm ngoại ngữ uy tín

Các trung tâm ngoại ngữ uy tín tại Việt Nam

Trung tâm tiếng Anh

Địa điểm học, luyện thi tiếng Anh uy tín
Threads
87
Bài viết
143
Threads
87
Bài viết
143

Trung tâm tiếng Hàn

Địa điểm học, luyện thi tiếng Hàn uy tín.
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Trung tâm tiếng Nhật

Điểm học, luyện thi tiếng Nhật chất lượng.
Threads
53
Bài viết
74
Threads
53
Bài viết
74

Trung tâm tiếng Hoa

Địa điểm học, luyện thi tiếng Hoa uy tín.
Threads
7
Bài viết
11
Threads
7
Bài viết
11

Trung tâm tiếng Pháp

Địa điểm học, luyện thi tiếng Pháp uy tín.
Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1

Trung tâm tiếng Nga

Tổng hợp các trung tâm đào tạo tiếng Nga.
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Trung tâm tiếng Khác

Trung tâm đào tạo tiếng Đức, Lào, Thái..
Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1
Top