1. Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Recent Content by haiht91

 1. haiht91
 2. haiht91
 3. haiht91
 4. haiht91
 5. haiht91
 6. haiht91
 7. haiht91
 8. haiht91
 9. haiht91
 10. haiht91
 11. haiht91
 12. haiht91
 13. haiht91
 14. haiht91
 15. haiht91