1. Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Điểm thưởng dành cho keokeo

 1. 20
  Thưởng vào: Thg 12 24, 2016

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Thưởng vào: Thg 8 5, 2015

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 10
  Thưởng vào: Thg 4 23, 2015

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 2
  Thưởng vào: Thg 4 17, 2015

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 5
  Thưởng vào: Thg 4 17, 2015

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 1
  Thưởng vào: Thg 4 14, 2015

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.