1. Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Điểm thưởng dành cho Ngô Nguyễn Hoàng Mẫn

  1. 1
    Thưởng vào: Thg 1 19, 2016

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.