1. Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Recent Content by vietcuong7

 1. vietcuong7
 2. vietcuong7
 3. vietcuong7
 4. vietcuong7
 5. vietcuong7
 6. vietcuong7
 7. vietcuong7
 8. vietcuong7
 9. vietcuong7
 10. vietcuong7
 11. vietcuong7
 12. vietcuong7
 13. vietcuong7
 14. vietcuong7