• Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

4 tiêu chí chấm IELTS Speaking

Thuyvu73

New Member
4 tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking là gì?

+ Fluency and coherence

+ Lexical resource

+ Grammatical range and acuracy

+ Pronunciation

Giám khảo chấm điểm phần thi IELTS Speaking của bạn như thế nào ?

Dựa trên đoạn ghi âm bài thi Speaking IELTS của bạn, giám khảo sẽ cho điểm từng tiêu chí trong 4 tiêu chí trên. Thang điểm là từ 0 – 9. Sau đó, giám khảo cộng tổng số điểm và chia trung bình để xác định mức điểm cuối cùng của bạn.

Ví dụ :

+ Fluency and coherence : 7.0

+ Lexical resource : 6.5

+ Grammatical range and acuracy : 7.5

+ Pronunciation : 7.0

  • Suy ra điểm IELTS Speaking cuối cùng của bạn là :
( 7.0 + 6.5 + 7.5 + 7.0) : 2 = 7.0

Vậy mỗi tiêu chí có ý nghĩa gì?

Fluency and coherence – Sự trôi chảy và mạch lạc


Flency : giám khảo chấm sự trôi chảy khi nói – Cách diễn đạt từ ngữ, ý tưởng và các suy nghĩ có mạch lạc hay không? Liệu có lưỡng lự, lúng túng khi nói.

Lexical resource – Chấm từ vựng

Lexical resource : Giám khảo chấm điểm cách bạn dùng từ khi nói. Liệu bạn có sử dụng từ vựng phong phú hay không? Từ vựng có liên quan đến chủ đề? Phù hợp? Mang tính học thuật? Từ vựng có giúp bạn thể hiện ý tưởng một cách rõ ràng?

Grammatical range and accuracy – Sự chính xác về ngữ pháp

Grammatical range and accuracy : Cấu trúc câu chính xác và phù hợp hay không? Liệu có sự kết hợp giữa câu đơn và câu phức? Số lỗi sai ngữ pháp?

Pronunciation – Phát âm

Pronunciation : Cách phát âm các từ Tiếng Anh trong bài nói, sự chính xác khi phát âm. Phát âm sai bao nhiêu từ? Bạn không cần phải luyện giọng điệu y chang người bản xứ mà cần phát âm chính xác từng từ theo phiên âm quốc tế.
Xem thêm : https://eagleeducation.edu.vn/writing-ielts-task-1.html
 
Top