• Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Cách thức xây dựng và gửi sơ đồ trang web

keokeo

Administrator
Xây dựng và gửi sơ đồ trang web
 1. Quyết định những trang nào trên trang web của bạn sẽ được Google thu thập dữ liệu và quyết định phiên bản chuẩn của mỗi trang.
 2. Quyết định định dạng sơ đồ trang web bạn muốn sử dụng. Bạn có thể tạo sơ đồ trang web theo cách thủ công hoặc chọn từ một số công cụ bên thứ ba để tạo sơ đồ trang web cho bạn.
 3. Kiểm tra sơ đồ trang web của bạn bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra Sơ đồ trang web trong Search Console.
 4. Cung cấp sơ đồ trang web của bạn cho Google bằng cách thêm sơ đồ vào tệp robots.txt và gửi cho Search Console.
Định dạng sơ đồ trang web
Google hỗ trợ một số định dạng sơ đồ trang web, được mô tả ở đây.

Tất cả các định dạng giới hạn một sơ đồ trang web đến 50MB (không nén) và 50.000 URL. Nếu bạn có tệp lớn hơn hoặc nhiều URL hơn, bạn sẽ phải tách danh sách của mình thành nhiều sơ đồ trang web. Bạn cũng có thể chọn tạo một tệp chỉ mục sơ đồ trang web (một tệp trỏ đến danh sách sơ đồ trang web) và gửi tệp đó chỉ mục đó cho Google. Bạn có thể gửi nhiều sơ đồ trang web và/hoặc tệp chỉ mục sơ đồ trang web cho Google.
Google hỗ trợ các giao thức sơ đồ trang web chuẩn. Google cũng hỗ trợ phần mở rộng XML cho tài nguyên video, hình ảnh và tin tức; sử dụng các phần mở rộng này để mô tả các tệp video, hình ảnh và các nội dung khó phân tích cú pháp khác trên trang web của bạn để cải thiện cách chúng tôi lập chỉ mục những tài nguyên này.

Dưới đây là một sơ đồ trang web XML rất cơ bản bao gồm vị trí của một URL:
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
 </url>
</urlset>
Dưới đây là một sơ đồ trang web phức tạp hơn bao gồm một URL cũng như thông tin tệp video và hình ảnh cho tài nguyên trên trang đó.
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
 xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
  <image:image>
    <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
    <image:caption>Chó chơi bài poker</image:caption>
  </image:image>
  <video:video>
   <video:content_loc>
    http://www.example.com/video123.flv
   </video:content_loc>
   <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">
    http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
   </video:player_loc>
   <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
   <video:title>Nướng bít tết cho mùa hè</video:title> 
   <video:description>
    Luôn nấu được món bít tết tuyệt hảo.
   </video:description>
  </video:video>
 </url>
</urlset>
RSS, mRSS và Atom 1.0
Nếu bạn có blog với nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom, bạn có thể gửi URL của nguồn cấp dữ liệu dưới dạng sơ đồ trang web. Hầu hết các phần mềm viết blog có thể tạo nguồn cấp dữ liệu cho bạn, nhưng nhận ra rằng nguồn cấp dữ liệu này chỉ cung cấp thông tin về các URL gần đây.

 • Google chấp nhận nguồn cấp dữ liệu RSS (Dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản) 2.0 và Atom 1.0.
 • Bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu mRSS (RSS phương tiện) để cung cấp cho Google thông tin chi tiết về nội dung video trên trang web của bạn.
Văn bản
Mã:
Nếu sơ đồ trang web của bạn chỉ bao gồm URL của trang web, bạn có thể cung cấp cho Google một tệp văn bản đơn giản có chứa một URL trên mỗi dòng. Ví dụ:


http://www.example.com/file1.html
http://www.example.com/file2.html
Nguyên tắc về sơ đồ trang web tệp văn bản:

Mã hóa tệp bằng cách sử dụng mã hóa UTF-8.
Tệp văn bản của bạn phải không chứa gì ngoài danh sách URL.
Bạn có thể đặt bất kỳ cái tên nào bạn muốn cho tệp văn bản, miễn là nó có phần mở rộng .txt (ví dụ: sodotrangweb.txt).
Google sites
Mã:
Nếu bạn đã tạo và xác minh một trang web bằng cách sử dụng Google Sites, trang web sẽ tự động tạo sơ đồ trang web cho bạn. Bạn không thể sửa đổi sơ đồ trang web, nhưng bạn có thể gửi nó cho Google nếu bạn muốn đọc dữ liệu báo cáo sơ đồ trang web. Xin lưu ý rằng sơ đồ trang web của bạn có thể không được hiển thị đúng cách nếu bạn có nhiều hơn 1000 trang trong một thư mục con duy nhất.

Nếu trang web của bạn được lưu trữ tại Google Sites , URL sơ đồ trang web của bạn là http://sites.google.com/site/yoursitename/system/feeds/sitemap
Nếu bạn đã tạo trang web bằng cách sử dụng Google Apps , URL sơ đồ trang web của bạn là http://sites.google.com/yourdomain/yoursitename/system/feeds/sitemap
Nguyên tắc chung về sơ đồ trang web
 • Sử dụng URL hoàn toàn đủ điều kiện, nhất quán. Google sẽ thu thập dữ liệu URL của bạn chính xác như được liệt kê. Ví dụ: nếu trang web của bạn là tại http://www.example.com/, không chỉ định URL là /http://example.com/ (không có www ) hoặc ./mypage.html (URL tương đối ).
 • Không bao gồm ID phiên từ URL trong sơ đồ trang web của bạn để giảm việc thu thập dữ liệu trùng lặp các URL đó.
 • Chỉ ra phiên bản đã dịch của một URL để Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục bằng cách liệt kê URL chuẩn cho mỗi ngôn ngữ trong tệp sơ đồ trang web của bạn và bằng cách sử dụng chú thích hreflang.
 • Tệp sơ đồ trang web phải được mã hóa UTF-8, và có mã thoát URL một cách thích hợp.
 • Phân tách sơ đồ trang web lớn thành một sơ đồ trang web nhỏ hơn để ngăn máy chủ của bạn không bị quá tải nếu Google yêu cầu sơ đồ trang web của bạn thường xuyên. Một tệp sơ đồ trang web không được chứa hơn 50.000 URL và không được lớn hơn 50 MB không nén.
 • Sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ trang web liệt kê tất cả các sơ đồ trang web của bạn và gửi tệp này đến Google thay vì gửi các sơ đồ trang web riêng lẻ.
 • Sử dụng phương pháp chuẩn hóa được đề nghị để cho Google biết liệu có thể truy cập vào trang web của bạn trên cả hai phiên bản www và không phải www của miền hay không. Bạn cần phải gửi sơ đồ trang web riêng cho miền ưa dùng của bạn.
 • Làm quen với Nguyên tắc quản trị trang web, và Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về SEO của chúng tôi nếu bạn đang xem xét việc thuê một nhà tư vấn để giúp bạn tối ưu hóa sơ đồ trang web của bạn. Cũng có thể hữu ích nếu bạn kiểm tra các đồng nghiệp có trang web hay doanh nghiệp tương tự để tận dụng tối đa sơ đồ trang web của bạn.
 • Ký tự không phải chữ và số và không phải latinh. Chúng tôi yêu cầu tệp Sơ đồ trang web của bạn phải được mã hoá theo mã UTF-8 (thường thì bạn có thể thực hiện điều này khi lưu tệp). Cũng như với tất cả các tệp XML, bất kỳ giá trị dữ liệu nào (kể cả các URL) cũng phải sử dụng các mã thoát của thực thể cho những ký tự được liệt kê trong bảng dưới đây. Một sơ đồ trang web chỉ có thể chứa các ký tự ASCII; sơ đồ trang web không được chứa ký tự ASCII trên các mã điều khiển nhất định hoặc các ký tự đặc biệt như * và {}. Nếu URL Sơ đồ trang web của bạn chứa các ký tự này, bạn sẽ nhận được lỗi khi bạn cố thêm chúng.

Ngoài ra, tất cả các URL (kể cả URL của Sơ đồ trang web) phải được mã hoá sao cho có thể đọc được bằng máy chủ web có chứa các URL này và ký tự được giải mã trong trong URL. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng bất kỳ tập lệnh, công cụ hoặc tệp nhật ký nào để tạo URL của mình (bất cứ thứ gì ngoại trừ việc nhập chúng thủ công) thì việc này sẽ luôn được được thực hiện cho bạn. Nếu bạn gửi Sơ đồ trang web của bạn và bạn nhận được lỗi rằng Google không thể tìm thấy một số URL của bạn, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng URL của bạn tuân thủ chuẩn RFC-3986 cho URI, chuẩn RFC-3987 cho IRI và chuẩn XML.
Mã:
Dưới đây là ví dụ về một URL sử dụng ký tự không phải ASCII (ü) cũng như ký tự yêu cầu mã thoát của thực thể (&):
http://www.example.com/ümlat.html&q=name
Dưới đây là URL đó, được mã hóa ISO-8859-1 (để lưu trữ trên máy chủ có sử dụng phương pháp mã hóa đó) và có mã thoát URL:
http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
Dưới đây là URL đó, được mã hóa UTF-8 (để lưu trữ trên máy chủ có sử dụng phương pháp mã hóa đó) và có mã thoát URL:
http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
Dưới đây là URL đó, có mã thoát của thực thể:
http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
Mở rộng sơ đồ trang web cho các loại phương tiện truyền thông khác
Google hỗ trợ cú pháp sơ đồ trang web mở rộng cho các loại phương tiện truyền thông sau. Sử dụng các phần mở rộng này để mô tả các tệp video, hình ảnh và các nội dung khó phân tích cú pháp khác trên trang web của bạn để cải thiện việc lập chỉ mục.

 • Video
 • Hình ảnh
 • Tin tức
Cung cấp sơ đồ trang web cho Google (Gửi sơ đồ trang web cho Google)
Có hai cách khác nhau để cung cấp sơ đồ trang web của bạn cho Google:

 • Gửi cho Google bằng cách sử dụng công cụ Sơ đồ trang web trong Search Console
  HOẶC
 • Chèn dòng sau vào bất cứ vị trí nào trong tệp robots.txt của bạn, xác định đường dẫn đến sơ đồ trang web của bạn:
  Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml
Nguồn : internet
 

Attachments

memenaotaz2

New Member
Thấy cậu bạn cùng xóm tỏ vẻ ủ rũ, Tèo hỏi:

– Mày sao thế Tý? Thất tình à?

Tý thở dài đáp:

– Con gái tại sao lại khó hiểu như vậy? Rõ ràng tao đã cố gắng hết sức chiều theo ý muốn của cô ấy, thế mà lại giận dỗi.

– Chuyện thế nào, kể đầu đuôi tao xem thử!

– Mày cũng biết tao tán em Nàng lâu lắm rồi! Hôm qua, em ấy tự nhiên kêu buồn, rồi muốn đi đến một nơi nào đó để khóc thật to và thoải mái. Bảo tao biết chỗ nào không đưa em ấy đi. – Tý kể.

Tèo gật gù:

– Cơ hội tốt để lấy lòng đấy! Thế mày đã đưa em ấy đi đâu?

Tý thở dài đáp:

– Tao nghe xong đưa em ấy đi đám ma. Chả hiểu sao về chặn Facebook và điện thoại tao luôn. Rõ ràng là bảo muốn đến nơi nào đó để khóc thật to còn gì, chả hiểu còn đòi hỏi thế nào nữa!

– !!!
 
Top