1. Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Những bài học tiếng anh chuẩn cho người đi làm phần 33

Thảo luận trong 'Grammar in Use' bắt đầu bởi keokeo, Thg 3 18, 2016.

 1. keokeo

  keokeo Administrator

  At the Medicine and Foodstuff Department
  (Tại hiệu thuốc và quầy thực phẩm)

  Dialog A: Tonics
  Scene : Mr Black (G) is looking at different kinds of tonics at the medicine counter. A shop assistant (SA) comes to wait on him.
  SA: Are you looking for something, sir ?
  G: Yes, my wife suffers from heart trouble. I was told that Chinese medicine can treat weakness of the heart. Is that so ?
  SA: You are right, sir. Please tell her not to worry . I suggest she take some Jilin Ginseng.
  G: Ah, I’ve heard of American Ginseng, but what is Jilin Ginseng.
  SA: It’s a special product of Northeast china. It’s good for strengthening the heart. And it can also build up energy and enrich blood. I think, it’s just the right thing for your wife.
  G: That’s great! Would you please tell me how to take it?
  SA: Cut the Ginseng into slices and put some 20 slices into a bowl with a little water and steam them. Then drink the broth. You can also soak the Ginseng in wine or stew them with chicken.
  G: It’s very kind of you. How do you sell the Ginseng ?
  SA: They are sold by piece and weight. This one is 200 yuan RMB.
  G: Could you cut it into slices for me?
  SA: Yes, of course. Anything else I can do for you?
  G: Now, I’d like to buy some tonic for my self. Can you recommend something ?
  SA: My pleasure. You can try the Fresh Royal Jelly. It is the food for queen bees. It’s highly nutritious.
  G: That’s good. Please give me 2 bottles.
  SA: Yes, sir.

  Hội thoại A: thuốc bổ
  Bối cảnh: ông Black (G) đang xem các loại thuốc bổ khác nhau tại quầy thuốc. Người bán hàng (SA) đi đến phục vụ ông.
  SA: Ông đang tìm kiếm gì, thưa ông?
  G: Vâng, vợ tôi bị yếu tim. Tôi nghe nói rằng thuốc bắc có thể trị bệnh yếu tim. Có đúng vậy không?
  SA: Ông nói đúng, thưa ông. Hãy nói với cô ta đừng lo lắng. Tôi đề nghị cô ấy nên uống sâm Jilin.
  G: À, tôi đã nghe nói về sâm Mỹ, nhưng sâm Jilin là gì?
  SA: Nó là một sản phẩm đặc biệt ở đông bắc Trung Quốc. Nó rất tốt cho tim. Và cũng có thể làm tăng lực và làm bổ máu. Tôi nghĩ nó rất phù hợp cho vợ của ông.
  G: Rất tốt, cô có thể nói với tôi cách uống như thế nào?
  SA: Cắt sâm thành những lát mỏng và bỏ 20 lát vào trong một cái tô với một ít nước và hấp lên. Sau đó uống nước súp. Ông cũng có thể ngâm sâm vào trong rượu hoặc hầm chúng với gà.
  G: Cô rất tốt, cô bán sâm như thế nào?
  SA: Chúng tôi bán theo từng mẫu và cân. Cái này là 200 yuan RMB.
  G: Cô có thể cắt nó thành những mảnh nhỏ dùm tôi?
  SA: Vâng dĩ nhiên, còn điều gì khác tôi có thể làm cho ông không?
  G: Bây giờ, tôi muốn mua một ít thuốc bổ cho chính tôi. Cô có thể giới thiệu cho tôi một vài thứ?
  SA: Rất hài lòng. Ông có thể thử Fresh Royal Jelly. Đây là thức ăn dành cho ông chúa. Nó có chất dinh dưỡng cao.
  G: Rất tốt, bán cho tôi 2 chai.
  SA: Vâng, thưa ông.

  Dialog B: Chinese Tea
  Scene: Mrs Brown (G) is standing by the foodstuff counter. She has chosen a tin of Longjing Tea.
  SA: You’ve made a good choice, madam. This is a first-class green tea. The best Longjing is done by hand. It is fresh green, aromatic, sweetish and smooth in appearance.
  G: It’s very kind of you to tell me about it. You see, everyone in my family likes to drink, but they have different tastes. So I’d like to buy a few different kinds of Chinese tea. What else can you suggest?
  SA: Since you are now in Suzhou, I’d like to recommend Jasmine Tea to you. It is high quality green tea mixed with dried Jasmine flowers. So it has a wonderful fragrance. It sells well on domestic and foreign markets.
  G: My husband likes black tea. He used to drink Indian Black Tea, but now he’d like to try some Chinese. Have you got any?
  SA: Yes, madam. We have Qimen Black Tea. It has a rich, sweet smell, fine both in appearance and in quality. It has been honoured as one of the most famous black teas in the world.
  G: I hope he will like Qimen Black Tea. One more thing, I was told that there is a sort of Chinese tea that is something between green tea and black tea. And it has a reducing effect. Is that so?
  SA: Ah, that’s Wulong Tea. It’s very refreshhing and helps you to get rid of tiredness. In order to keep a good figure, more and more foreign visitors, especially ladies, come to buy WulongTea.
  G: Thank you for your explanation. I’ll take 2 tins of each. By the way, can I use my traveller’s checks here?
  SA: Certainly, madam. Would you please step over to the cashiers desk? She will cash the traveller’s checks for you.
  (At the cashier’s desk)
  C: Can I help you, madam?
  G: I want to cash some traveller’s checks.
  C: How much would you like to exchange?
  G: 100 U.S dollars. What’s the exchange rate today?
  C: It’s 872.83 yuan RMB to 100 U.S dollars. May I have your passport, please?
  G: Here you are.
  C: Would you please sign your name in the space at the top of the form?
  G: Fine (She signs her name )  (336 – 359)
  C: Thank you, madam. Eight tins of tea cost 312 yuan RMB. Here’s your passport and your change-560.83 RMB. (Back to the counter).
  SA: Here’s your tea and receipt.
  G: Thank you for your excellent service.
  SA: It’s my pleasure. Thank you for shopping here.
  Hội thoại B: Trà Trung Quốc
  Bối cảnh: bà Browns (G) đang đứng cạnh quầy thực phẩm. bà ta chọn một hộp trà Longjing
  SA: Bà đã chọn loại ngon, thưa bà. Đây là loại trà xanh hạng nhất. Longjing là thứ ngon nhất được làm bằng tay. Trôn nó xanh tươi, thơm ngát, ngọt và dịu.
  G: Cô rất tốt nói cho tôi về điều đó. Cô biết đó mọi người trong gia đình tôi thích uống trà, nhưng họ có sở thích khác nhau. Vì vậy tôi muốn mua vài loại trà Trung Quốc khác nhau. Cô có thể giới thiệu loại khác.
  SA: Bởi vì bà ở Suzhou nên tôi muốn giới thiệu cho bà trà hoa lài. Nó là một loại trà xanh có chất lượng cao, trộn với hoa lài khô. Vì vậy nó có mùi thơm rất tuyệt vời. nó bán chạy trên thị trường nội địa và nước ngoài.
  G: Chồng của tôi thích trà đen. Ông ấy thường uống trà đen Ấn Độ. Nhưng bây giờ ông ta mốn thử trà Trung Quốc. Cô có loại nào không?
  SA: Vâng, thưa bà. Chúng tôi có loại trà đen Qimen. Nó có mùi vị ngọt, trông đẹp bề ngoài và tốt về chất lượng. Nó được ca ngợi là một trong những loại trà đen nổi tiếng nhất thế giới.
  G: Tôi hy vọng ông ấy sẽ thích loại trà đen Qimen. Có một điều nữa tôi được nghe nói rằng có loại trà Trung Quốc có chất lượng giữa trà xanh và trà đen. Và nó giảm chất lượng rồi. Có đúng vậy không?
  SA: À, đó là trà Wulong. Nó làm tỉnh táo và giúp bạn khỏi sự mệt mỏi. Để giữ được than hình đẹp và khỏe, ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là phụ nữ đến mua trà Wulong.
  G: Cảm ơn sự giải thích của cô. Tôi sẽ mua hai hộp mỗi loại. À này, tôi có thể sự dụng check du dịch ở đây không?
  SA: Chắc chắn, thưa bà. Mời bà bước đến bàn thu ngân. Cô ấy sẽ đổi sec du lịch cho bà.
  (tại bàn thu ngân)
  C: Tôi có thể giúp bà được không?
  G: Tôi muốn đổi sec du lịch
  C: Bà muốn đởi bao nhiêu?
  G 100 đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái hôm nay là bao nhiêu?
  C: 872.83 yuan RMB cho 100 đô la Mỹ. Vui long cho tôi xem hộ chiếi.
  G: Hộ chiếu đây
  C: Bà làm ơn điền tên vào chỗ trống ở đầu mẫu.
  C: Được (bà ta ký tên vào)
  C: Cảm ơn bà. Tám hộp trà giá 312 yuan RMB. Đây là hộ chiếu của bà và tiền thối là 560.83 yuan RMB.
  (trở lại quầy)
  SA: Đây là trà và biên nhận của bà
  G: Cảm ơn về sự phục vụ tuyệt vời của bạn.
  SA: Đó là niềm vui của tôi. Cảm ơn bà đã đến đây.
  Word List – Danh mục từ
  • Food stuff :thực phẩm
  • Weight :trọng lượng
  • Tonic :thuốc bổ
  • Royal :thuộc về hoàng cung
  • Suffer :bị bệnh
  • Jelly :nước trái cây nấu đông
  • Treat :điều trị
  • Queen :hoàng hậu, chúa(ong)
  • Ginseng :sâm
  • Nutrious :bồi dưỡng
  • Strengthen :tăng lực
  • Tin :hộp thiếc
  • Energy :lực
  • Aromatic :thơm ngát
  • Enrich :làm tăng, bổ
  • Sweetish :hơi ngọt
  • Broth :nước súp
  • Smooth :dịu
  • Soak :ngâm
  • Jasmine :hoa nhài
  • Stew :hầm
  • Fragrance :mùi thơm
  • Domestic :nội địa
  • Effect :hiệu lực
  • Indian :Ấn Độ
  • Refreshing :tươi tỉnh lại
  • Reduce :giảm
  • Space :khoảng trống
  Notes – Ghi chú
  1. Jilin ginseng, American ginseng
  Sâm Jilin – sâm Mỹ
  2. It’s good for strengthening the heart. And it can also build up energy and enrich blood.
  Nó tốt cho việc làm khỏe tim. Và nó cũng làm tăng lực và làm bổ máu.
  3. I think, iit’s just the right thing for your wife.
  Tôi nghĩ, đó là thứ thích hợp cho vợ tôi.
  4. Longjing Green Tea, Jasmine (scented) Tea, Qimen Black Tea, Wulong Tea
  Trà xanh Longjing – trà có vị hoa nhài – trà đen Qimen – trà Wulonhg
  5. The best Longjing is done by hand. It is fresh green, aromatie, sweetish and smooth in appearance
  Trà Longjing ngon nhất được làm bằng tay. Trông nó xanh tươi, thơm ngát, hơi ngọt và dịu.
  6. One more thing
  Một điều nữa.
  7. I was told that there is sort of Chinese tea that is something between Green tea and Black tea. And it has a reducing effect.
  Tôi được nghe nói rằng có một loại trà Trung Quốc có chất lượng giữa trà xanh và trà đen. Và nó giảm chất lượng rồi.
  8. It’s very refreshing and helps you to get rid of tiredness.
  Nó làm bạn tươi tỉnh và giúp bạn khỏi mệt mỏi.
  9. In order to keep a good figure.
  Để giữ được thân hình khỏe đẹp.

  Useful expressions – Cụm từ hữu dụng
  • Wild Ginseng : sâm dại
  • Korean Ginseng : sâm đại hàn
  • Young Pilose Antler : gạc nai Pilose
  • Pearl Powder : bột ngọc trai
  • Pearl Oral Liquid : rượu truyền thống ngọc trai
  • White Fungus : nấm trắng
  • Birds Nest : nước yến
  • General Tonic Wine : rượu thuốc chín
  • Ginseng Tea : trà sâm
  • Rose Tea : trà hoa hồng
  • Chrysanthemum Tea : trà hoa cúc
  • Instant Lemon Tea : trà chanh uống liền
  • Almond Tea : trà hạnh đào
  • Buttered Tea : trà bơ
  • Bag Tea/Teabags : trà gói/gói trà
  • Sanhua Anti-adiposis Tea : trà chống béo Sanhua
  Exercises – Bài tập
  I. Answer the following questions:
  Trả lời các câu hỏi sau
  1. What does the guest look for at the medicine counter?
  2. Some people think that only Western medicine can treat weakness of the heart. Do you agree with them?
  3. What does the shop-assistant recommend to the guest?
  4. What’s the use of Jilin Ginseng?
  5. Do you happen to know how to take Jilin Ginseng?
  6. How do they sell the Ginseng?
  7. What else does the guest buy at the counter?
  8. Do you take nay tonics at home? What are they if you do?
  II. Complete the following dialogs:
  Hoàn thành các bài hội thoại sau
  1. G: I was told that there is a kind of Chinese tea that is called “Vigorous and Graceful Tea”. Is that so?
  SA: Ah, that’s . It’s
  G: Does it have any special effect?
  SA: Yes, . That’s why
  G: Great! My wife is getting a bit fatter these days. Now she is interested in body-building.
  SA: that’s a good exercise. But I should say, there’s another good way . That is
  G: I do believe you. I’ll take six tins, then.
  SA: Why not a dozen tins? If so, we’ll
  G: Well, I’ll listen to you.
  2. SA: ?
  G: Yes, my son was injured in a traffic accident. Now he stays at home. Doctor says he needs suppliment some tonics.
  SA: Fresh Royal Jelly
  G: What’s the Fresh Royal Jelly?
  SA: .
  G: That’s good. How do you sell it?
  SA:
  G: And how much does it cost a bottle?
  SA:
  G: Here’s 360 yuan RMB. I’ll take three bottles
  III. Make situational dialogs
  Hãy làm bài hội thoại với tình huống cho sẵn
  Situation A: A guest has chosen two places of Wild Ginseng. Now he is making a bargain with the shop-assistant.
  Situation B: A guest doesn’t know how to take White Fungus. The shop-assistant explains it to him. Then the guest intends to buy three boxes, but the shop-assistant suggests he buy three more boxes.
  Situation C: A young lady wants to buy some tea that has reducing effect. But Wulong Tea is sold out. The shop-assistant recommends the Sanhua Antiadiposis Tea to her.
  IV. True or false:
  Đúng hoặc sai
  ( ) 1. The guest suffers a lot from heart trouble. That’s why he wants to buy some tonics.
  ( ) 2. Traditional Chinese medicine can treat weakness of some internal organs.
  ( ) 3. Jilin Ginseng is a special product of Jilin Province. It can build up energy and enrich blood
  ( ) 4. People often soak the Ginseng in beer or stew them with beef.
  ( ) 5. In the old days, only Royal family members enjoyed the Royal Jelly. Hence the name.
  ( ) 6. The best Longjing Green Tea is done by both hand and machine.
  ( ) 7. Jasmine Tea is a mixture it is made of green tea and fresh jasmine flowers.
  ( ) 8. If you want to keep a good figure, you’d better drink Wulong Tea because it has a reducing effect.
  ( ) 9. Different people enjoy different kinds of tea.
  ( ) 10. The shop-assistant cashes the traveler’s checks, and then gives the tea, receipt and change to the guest.
   

Chia sẻ trang này