• Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Sử dụng sơ đồ trang web để báo cáo dữ liệu

keokeo

Administrator
Trang đích báo cáo Sơ đồ trang web hiển thị danh sách các sơ đồ trang web mà bạn đã gửi cho Search Console. Chỉ các sơ đồ trang web được gửi qua công cụ này được liệt kê; báo cáo sẽ không liệt kê các sơ đồ trang web được cung cấp qua phương tiện khác, chẳng hạn như robots.txt hay google.com/ping.

Nhấp vào một sơ đồ trang web trong bảng để biết thêm chi tiết về nó, bao gồm lỗi. Nếu tệp là chỉ mục sơ đồ trang web (một tệp vùng chứa trỏ đến nhiều sơ đồ trang web), thao tác nhấp sẽ hiển thị chi tiết danh sách sơ đồ trang web trong tệp chỉ mục đó.

Sơ đồ trang web của tôi không được liệt kê!

Nếu sơ đồ trang web của bạn không xuất hiện trong báo cáo, hãy kiểm tra các cài đặt sau:

 • Miền ưa thích của sản phẩm của bạn là gì? Với Google, http://www.example.com, http://example.com, https://www.example.comhttps://example.com là các trang web khác nhau. Vì thế, sơ đồ trang web mà bạn đã gửi cho trang web http://example.com sẽ không được hiển thị trong trang Sơ đồ trang web của Search Console cho http://www.example.com. Để giải quyết vấn đề này, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm tất cả các phiên bản của trang web của bạn vào thời điểm đó, cho Google biết miền ưa thích của bạn và chỉ gửi sơ đồ trang web cho miền ưa thích.
 • Ai đã gửi sơ đồ trang web? Sơ đồ trang web mà bạn gửi được hiển thị trên tab Bởi tôi, các sơ đồ trang web được gửi bởi người khác sẽ chỉ được hiển thị trong tab Tất cả.
 • Có phải bạn đã gửi sơ đồ trang web bằng cách sử dụng trang này? Chỉ các sơ đồ trang web được gửi bằng cách sử dụng báo cáo này được liệt kê; các sơ đồ trang web được gửi thông qua google.com/pinghay robots.txt không xuất hiện trong báo cáo, ngay cả khi Google có thể tìm thấy và sử dụng chúng.
Tạo sơ đồ trang web
Tìm hiểu cách tạo sơ đồ trang web.

Kiểm tra sơ đồ trang web của bạn
Bạn nên kiểm tra cú pháp sơ đồ trang web của bạn trước khi gửi nó.

Để kiểm tra một sơ đồ trang web chưa được gửi:

 1. Nhấp vào Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web trên trang đích báo cáo.
 2. Nhập URL của sơ đồ trang web trong hộp thoại xuất hiện, và nhấp vào Kiểm tra.
 3. Khi kiểm tra hoàn tất, nhấp vào Mở kết quả kiểm tra để xem lỗi. Sửa lỗi của bạn.
 4. Sau khi bạn sửa lỗi, bạn có thể nhấp vào Gửi sơ đồ trang web.
Để kiểm tra một sơ đồ trang web đã gửi trước đây:

Xem trang chi tiết cho sơ đồ trang web đã gửi trước đây và nhấp vào Kiểm tra.

Gửi sơ đồ trang web (lần đầu tiên)
 1. Trước tiên hãy kiểm tra sơ đồ trang web của bạn, như được mô tả trên đây.
 2. Nhấp vào nút Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web.
 3. Nhập đường dẫn URL vào hộp văn bản. URL phải tương ứng với thư mục gốc của trang web đã xác định cho sản phẩm.
 4. Nhấp vào Gửi.
 5. Làm mới trình duyệt để xem sơ đồ trang web mới của bạn trong danh sách sơ đồ trang web.
 6. Nhấp vào sơ đồ trang web mới trong danh sách sơ đồ trang web để mở trang Chi tiết sơ đồ trang web và điều tra bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào về sơ đồ trang web hay URL có trong sơ đồ.
Sẽ mất một ít thời gian trước khi Google có thể xử lý sơ đồ trang web mà bạn gửi. Xin lưu ý rằng Googgle không thể hứa sẽ thu thập dữ liệu hay lập chỉ mục mọi URL trong sơ đồ trang web của bạn vì chúng tôi dựa vào thuật toán phức tạp để đưa ra quyết định thu thập dữ liệu.

Gửi lại sơ đồ trang web của bạn
 1. Mở báo cáo Sơ đồ trang web
 2. Chọn (các) sơ đồ trang web bạn muốn gửi lại từ bảng
 3. Nhấp vào nút Gửi lại sơ đồ trang web.
Bạn cũng có thể gửi lại sơ đồ trang web bằng cách gửi yêu cầu HTTP GET đến URL sau, trong đó xác định URL sơ đồ trang web của riêng bạn:
http://google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/my_sitemap.xml
Xóa sơ đồ trang web cho sản phẩm của bạn
Để xóa một sơ đồ trang web từ tài khoản của bạn để nó không còn xuất hiện trong Search Console:

 1. Trong bảng sơ đồ trang web, chọn hộp kiểm bên cạnh (các) sơ đồ trang web mà bạn muốn xóa khỏi Search Console.
 2. Nhấp vào Xóa.
Việc xóa một sơ đồ trang web khỏi Search Console không ngăn Google đọc nó. Google có thể tiếp tục đọc sơ đồ trang web của bạn cho đến khi bạn chặn truy cập vào sơ đồ bằng cách sử dụng robots.txt hay xóa tệp sơ đồ trang web khỏi máy chủ lưu trữ trang web của bạn (việc chỉ xóa tham chiếu khỏi robots.txt là không đủ). Nếu bạn muốn giữ lại sơ đồ trang web trên máy chủ của bạn để các công cụ tìm kiếm khác sử dụng, hãy chặn truy cập từ Googlebot trong robots.txt.
 
Top