1. Diễn đàn là nơi Chia sẻ những kinh nghiệm hay về việc học ngoại ngữ, chọn trường/ trung tâm ngoại ngữ chất lượng . Các chủ đề xoay quay việc học ngoài ngữ . Các nội dung khác khi post bài đề nghị post đúng mục và chủ đề .. tránh tình trạng spam ...

Tổng hợp đề thi tiếng anh điền chỗ trống

Thảo luận trong 'English exercises' bắt đầu bởi keokeo, Thg 4 20, 2015.

 1. keokeo

  keokeo Administrator

  PET - B1 English Test - Điền Thi Trống được thiết kế để giúp bạn thực hành tiếng Anh Đọc và Kỹ năng rót cho PET - B1 English Test. Chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi chỗ trống trong đoạn nhất định .
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 01
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14126:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-01&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 02
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14127:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-02&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 03
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14128:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-03&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 04
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14129:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-04&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 05
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14130:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-05&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 06
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14131:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-06&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 07
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14132:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-07&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 08
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14133:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-08&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 09
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14134:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-09&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 10
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14135:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-10&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 11
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14136:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-11&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 12
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14137:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-12&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 13
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14138:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-13&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 14
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14139:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-14&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào chỗ trống nghiệm 15
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14140:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-15&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 16
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14141:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-16&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 17
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14142:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-17&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 18
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14143:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-18&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào chỗ trống nghiệm 19
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14144:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-19&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 20
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14145:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-20&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 21
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14146:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-21&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 22
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14147:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-22&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào chỗ trống nghiệm 23
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14148:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-23&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 24
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14149:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-24&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 25
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14150:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-25&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 26
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14151:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-26&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 27
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14152:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-27&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 28
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14153:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-28&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 29
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14154:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-29&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
  PET - B1 English Test - Điền vào mẫu trắng 30
  Mã:
  http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14155:PET---B1-English-Test---Filling-in-The-Blank-Test-30&catid=502:pet-b1-english-tests&Itemid=544
   

Chia sẻ trang này